BLOSO Gent heeft recent beslist om alle gevechtsportclubs, en dus ook onze judoclub Gent-Drongen, aan de deur te zetten onder het mom van dat ze enkel nog topsport willen steunen en ze van onze dojo een fitnesszaal willen maken (en van de uitleendienst maken ze een schermzaal). Dat deze beslissing eind mei louter wordt meegedeeld per email aan de betrokken clubs met de melding dat we niet meer welkom zijn vanaf 1 september zonder het aanbieden van een overgangsperiode of het aanreiken van mogelijke alternatieven vinden we schandalig. Voor onze club, die dit jaar net zijn 60 jarig bestaan heeft gevierd en reeds 38 jaar verweven is met BLOSO Gent komt dit als een kaakslag en een totaal respectloos omgaan met onze clubwerking. 

Concreet betekent het dat onze trainingsuren van woensdag en zaterdag vervallen en dat we gedwongen worden uit te kijken naar een nieuwe locatie. Momenteel hebben we reeds 1 training kunnen verleggen naar een nieuwe locatie. De zaterdag training wordt vervangen door een zondag training (9h-12h) in het Gents Universitair Centrum GUSB. Onze eerste les daar zal plaats vinden op 2 september. Van 9h-10h30: 5-10 jaar; 10h30-12h: >10 jaar. Voor de woensdag zullen we voorlopig bij bevriende clubs trachten te trainen. Op maandag en donderdag blijven we verder trainen in de Keiskant Drongen.

Ik ben er zeker van dat we sterker uit deze tegenslag gaan komen en hopen dat onze leden loyaal de club zullen blijven steunen.

Vermelding in het nieuwsblad

 

De trainingen in BLOSO gaan nog door tot en met woensdag 26 juni.