Judo, een levensstijl!

Info blad JC Gent Drongen:
Schrijf in voor 4 gratis proeflessen!

Nieuwe leden hebben recht op vier gratis proeflessen. Zij worden slechts tot de trainingen toegelaten nadat ze het inschrijvingsformulier op de pagina “Inschrijven!” hebben ingevuld. Na deze vier gratis proeflessen worden zij slechts toegelaten tot de trainingen na inschrijving in de club d.m.v. betaling van het inschrijvingsgeld volgens de tarieven in de rubriek “lidgeld”. De minimumleeftijd voor nieuwe leden ligt op 6 jaar op het moment van inschrijving. Proeflessen kunnen enkel genoten worden in onze dojo’s Keiskant en GUSB op maandag, donderdag, zaterdag en zondag.