Judo, een levensstijl!

Waarom een X-team?

Onze jeugdige wedstrijdjudoka’s bouwden de laatste jaren en sterke reputatie op door hun prestaties op wedstrijden en vielen in de club ook op door hun inzet tijdens trainingen. Om deze prestaties en hun al bereikte niveau te bestendigen en verder te laten groeien is er nood aan een specifieke training afgesteld op de behoeften van de individuele judoka. Door het starten van deze opleiding van een kleine groep judoka’s, het X-team, hopen we tot een niveau te komen dat het huidige algemeen club niveau overstijgt en hun een terdege voorbereiding geeft voor het wedstrijdgebeuren.

Wat is het X-team?

De naam X-team zou er kunnen op wijzen dat zij een elitegroep zijn naast de recreatieve judoka’s. Nochtans is dit niet de bedoeling. Wedstrijdjudoka’s en recreatieve judoka’s vormen één club: de wedstrijd¬judoka’s zijn een verlengstuk van de gewone clubwerking; zij hebben de recreatieve judoka’s nodig o.a als sparringpartner; de recreatieve judoka’s kunnen zich optrekken aan de prestaties van de wedstrijdjudoka’s en genieten onrechtstreeks mee van hun reputatie. Met het X-team hopen we echter de sterk gemotiveerde judoka dat extra te geven waar hij/zij naar op zoek is.

Wie komt bij het X-team?

Het trainersteam van judoclub Gent-Drongen nodigt autonoom uit wie zij bij het X-team willen op basis van observatie van de judoka gedurende het jaar. Daarbij baseren de trainers hun selectie op min of meer objectieve criteria zoals: inzet tijdens de trainingen, doorzettingsvermogen, technische vaardigheid, fysieke kwaliteiten, leeftijd en eigen keuze van de judoka.

Lidmaatschap van het X-team is nooit ‘voor het leven’. De trainers evalueren de judoka’s jaarlijks. De resultaten worden besproken samen met de judoka en zijn ouders. De trainers houden bij de evaluatie rekening met de vooruitgang van de judoka, wedstrijdresultaten, blijvende inzet.

Hoe werkt het X-team?

Het trainerscollectief zal samen met de judoka een individueel judo strategie ontwikkelen afgestemd op de fysiologie van de judoka. Vanzelfsprekend wordt de werking en de planning aangepast aan de veranderende omstandigheden en de noden van het moment.

De X-team opleiding vraagt wel extra doorzettingsvermogen en de X-teamers hebben dan ook plichten.

Een X-teamer heeft vijf grote plichten:
1. Regelmatig trainen (2 trainingen per week als absoluut minimum);
2. Maximale inzet op de X-team training;
3. Persoonlijk op voorhand melden van afwezigheid op de X-team training;
4. Volgen van het X-team trainingsprogramma (met verplichte deelname aan de provinciale kampioenschappen).
5. Dragen van X-team badge (met clubnaam) op alle judogi’s

Daarnaast wordt gevraagd voor zover mogelijk regelmatig deel te nemen aan wedstrijden.

Wat is een X-team training?

Een specifieke judotraining wordt voor het X-team gegeven tweemaal per maand. Twee extra trainingen per maand kan misschien op het eerste zicht niet veel opleveren maar de bedoeling is hier niet dat we de conditie hiermee aanscherpen (wat natuurlijk er wel zal bij horen) maar dat de training de judoka zal helpen om zijn/haar EIGEN judo verder te ontwikkelen in detail en zijn JUDO INZICHT te verhogen. De verworven inzichten zullen dan kunnen toegepast worden in hun normale trainingspatroon en wedstrijden.

naar een oorspronkelijk idee en tekst van het A-team van Judoclub Jita Kyoei Duffel