Slechts drie X-teamers aanwezig op de X-team training van deze morgen! Indien niet vooraf verontschuldigd wordt, is dit onrespectvol naar jullie X-team trainer Kaan, die wel zijn zondag morgen had vrijgehouden om jullie judo les te geven. Tijd om ook op jonge leeftijd enige verantwoordelijkheid te nemen. Dank u.