Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen heeft het bestuur van JC Gent-Drongen de volgende beslissingen genomen:

1) Alle judo trainingen (Keiskant, GUSB en ook Bourgoyen) worden met onmiddellijke ingang opgeschort. Voor de trainingen van JC Gent-Drongen geldt deze maatregel alvast tot 3 april 2020

2) Het clubfeest van 21 Maart 2020 wordt afgeschaft en een nieuwe datum zal geprikt worden voor september/oktober dit jaar. Iedereen zal zijn betaling terugkrijgen over de komende dagen.

3) De bijscholing met Sensei Kikuchi van 26 maart 2020 wordt geannuleerd en verplaatst naar een nader te bepalen datum in December.

4) Aangezien alle judo tornooien zijn opgeschort tot eind april lijkt het onder de gegeven omstandigheden en de onzekerheid dat de sperperiode kan worden verlengd het ons niet opportuun om de 7de Open Bekers van Gent 2020 verder te organiseren. We zien jullie graag terug op onze editie op 8 mei 2021! Alle inschrijvingen worden spoedig terug betaald.

5) Alle X-team trainingen worden voorlopig tot en met 3 april opgeschort. Na 3 april evalueren we of buitenactiviteiten mogelijk zijn.

Indien er nog vragen zijn, dan zijn we natuurlijk graag bereid om steeds meer uitleg te geven.

Het bestuur