Alwin Lox neemt vanaf heden het mandaat op van bondsprocureur voor Judo Vlaanderen. Ik had een gesprek met Alwin en het werd snel duidelijk waarom het bestuursorgaan van de federatie zijn kandidatuur positief onthaalde. Gezien zijn achtergrond en beroepservaring is Alwin zonder meer de juiste man op de juiste plaats. En bovendien kent hij de Vlaamse judowereld door en door.

OPLEIDING

Alwin werd geboren op 30 januari 1967 en is afkomstig uit het Gentse, maar momenteel woonachtig in Oudenaarde, hij is gehuwd en heeft geen kinderen. Van opleiding is hij Master in de rechten (UGent – 1990), een diploma dat hij verder lardeerde met een postgraduaat Master in Forensic Auditing (UAntwerpen). Bovendien volgde hij nog een opleiding aan de school voor criminologie en criminalistiek binnen het ministerie van justitie. In de jaren 90 verwierf hij tevens het brevet van commissaris van politie bij de vroegere gemeentepolitie.

BEROEPSLOOPBAAN

Alwins beroepscarrière speelt zich af binnen de politie. “Tot op heden geen hobbelig parcours, maar wel interessant,” oordeelt hij. “Ik ben gestart bij het Comité van toezicht, een aparte dienst die corruptieonderzoeken deed binnen de federale overheid. Ik deed er mijn intrede als inspecteur, helemaal onderaan de ladder.” In 1998 werd hij bevorderd tot commissaris bij de gerechtelijke politie op het Commissariaat-Generaal van de gerechtelijke politie in Brussel om dan in 2001 de overstap te maken naar de geïntegreerde politie binnen de federale algemene directie van de gerechtelijke politie. “Daar heb ik toch heel wat van mijn carrière doorgebracht.” De commissaris werkte hoofdzakelijk in drie domeinen. “Gans het gebeuren van HRM, met inbegrip van tucht, wat het sluitstuk van HRM is. De volledige juridische ondersteuning in beleidsmatige materies, maar ook wel in operationele materies en tertio, wat eigenlijk mijn dada was, het stukje geweldsbeheersing voor het niet-geüniformeerd personeel.”

In 2009 promoveerde Alwin tot hoofdcommissaris. “Eerst terug binnen de federale gerechtelijke politie om dan in 2016 de overstap te maken naar het Commissariaat-Generaal van de federale politie waar ik een van de vier rechtstreekse medewerkers ben van de Commissaris-Generaal in de domeinen van tucht, juridische advies operationeel en beleidsmatig, en gans het luik van personeel, logistiek, informatica en financiën.” In die hoedanigheid is hij momenteel in functie. “Vanuit mijn ambt ben ik sedert 2018 tevens lid van de Tuchtraad voor de geïntegreerde politie die eigenlijk een soort van adviesberoepsorgaan is voor de personeelsleden die een zware tuchtsanctie hebben opgelegd gekregen. Die kunnen een verzoek tot herziening doen bij de Tuchtraad en wij beoordelen de procedure en de opgelegde sanctie.”

JUDOKA ‘PUUR SANG

Alwin Lox is evenwel geen onbekende in de Vlaamse judogemeenschap. Sinds 1977 is hij lid van JC Gent-Drongen. Sedert 1999 is hij tevens voorzitter van de club. Maar zijn judo engagement reikt tevens verder dan alleen het clubleven. “Van 2003 tot 2013 was ik lid van de voormalige Tuchtcommissie van de toenmalige Vlaamse Judofederatie. In 2014 heb ik dat onderbroken.” Alwin verduidelijkt waarom. “Hoe de Tuchtcommissie vroeger was georganiseerd en gestructureerd is een hemelsbreed verschil met hoe dat vandaag is. Voorheen was de Tuchtcommissie zowel bondsprocureur, onderzoeker als finaal rechter tegelijk. Waardoor je een combinatie had van drie verschillende functies die allemaal in dezelfde persoon zaten. Dan kun je niet meer objectief tewerk gaan. Door onderzoek vorm je een idee over iemand en dan ga je dat idee daarna nog eens beoordelen. En dat is naar rechtvaardigheid en correcte aanpassing toe niet correct. Dan kom je vanzelf in een conflictmodel terecht. Met Judo Vlaanderen is dat volledig veranderd en verbeterd. De huidige Tuchtcommissie is volledig onafhankelijk. Daarnaast heb je het Bestuursorgaan alsook de bondsprocureur die in nauwe symbiose met het BO werkt en die fungeert als de zogenaamde ‘sterke arm’ van het BO om dossiers te onderzoeken en aanhangig te maken bij een onpartijdige Tuchtcommissie zodat er geen verwarring kan zijn. Vanuit de huidige functie van bondsprocureur kan je de belangen beter verdedigen dan in het vroegere systeem. Vandaar dat ik mij vanuit die optiek opnieuw wens te engageren. Ten dienste van Judo Vlaanderen en het BO, maar eigenlijk in wezen om de deontologie binnen onze judosport te kunnen blijven verzekeren en daar mijn bijdrage te leveren, wetende dat de bondsprocureur beperkt is in zijn bevoegdheden. Al wat gaat over ongewenst gedrag, daarvoor hebben we nu een apart aanspreekpunt, de federatie API. Al wat te maken heeft met doping, daarvoor bestaat er een tribunaal binnen de Vlaamse overheid. Hierdoor zijn zaken die bij de bondsprocureur aanhangig kunnen worden gemaakt beperkt. Zo is er tevens afgesproken dat alle zaken die kunnen worden opgelost via bemiddeling worden behandeld door bestuurder Peter Vermeir die een eerste triage doet. Zaken die echt een zwaargewicht zouden zijn op de deontologie van het judogebeuren, enkel die zaken zullen worden onderzocht door de bondsprocureur van JV.”

Alwin draagt een aantal waarden hoog in het vaandel. “Integriteit, loyaliteit en respect zijn voor mij belangrijke waarden, maar met een diepmenselijke inslag want ieder incident gaat altijd tussen mensen. En mensen zijn … ook maar mensen. Je moet altijd de omstandigheden bekijken, de gemoedstoestand. Ieder dossier is een menselijk aspect en vanuit dat aspect moet je dossiers behandelen om de belangen van de judogemeenschap te behartigen, maar tegelijk moet je ook oog hebben voor de individuele context waartoe zoiets zou kunnen geleid hebben.”

Alwin is naast zijn activiteiten binnen het judo ook nog fervent sportschutter pistoolschieten bij de Vlaamse Sportschutterskoepel. “De link met mijn job is daar evident,” grapt hij. “Als er dan nog wat vrije tijd overblijft, maak ik steevast wandelingen met mijn partner in de mooie Vlaamse Ardennen.”

We wensen Alwin alvast succes met zijn mandaat als bondsprocureur.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Zoals op: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/alwin-lox-is-de-nieuwe-bondsprocureur-van-judo-vlaanderen/