De stijgende inflatie treft ook onze judoclub. Doorheen de laatste jaren hebben zowel Judo Vlaanderen als onze trainingslocaties hun prijzen verhoogd. Dit noodzaakt ons om vanaf 01/01/2023 onze lidgelden te herzien.

1 lid = 160 euro
2 leden zelfde gezin = 300 euro
3 leden zelfde gezin = 420 euro

Wij beschouwen als zelfde gezin:
– alle personen die op eenzelfde adres gedomicilieerd zijn
– ouders in combinatie met minderjarige kinderen, ongeacht de domicilie

Alle info over onze lidgelden vind je zoals steeds op onze info-pagina.