FrançaisEnglish / Judoka’s van alle leeftijden en niveaus, grijp deze zeldzame kans om te leren van een ware judomeester! We zijn ongelooflijk trots en opgewonden om aan te kondigen dat tijdens ons 8e Open Bekers van Gent, Sensei Nuno Delgado, Europees Kampioen en Olympische medaillewinnaar, een exclusieve Master Class zal geven. 🌟

📅 Datum: 04/05/2024
🕕 Tijd: 18:00 – 20:00 uur
📍 Locatie: Topsporthal in Gent, Zuiderlaan 14, 9000 Gent
💸 Prijs: GRATIS!

Nuno Delgado, die niet alleen schitterde op de Olympische Spelen in Sydney (2000) met een bronzen medaille maar ook de Europese judowereld veroverde met zijn techniek en doorzettingsvermogen, zal zijn inzichten en ervaringen delen. Dit is jouw kans om te leren van een atleet die judo op het hoogste niveau heeft beleefd en de ware essentie van de judogeest belichaamt.

Waarom deelnemen aan deze Master Class?

 • Leer van een judolegende die op de grootste sportpodia ter wereld heeft gestaan.
 • Verbeter je technieken en tactieken met advies en inzichten van topniveau.
 • Ontmoet judoka’s uit alle hoeken van het land en ver daarbuiten, en deel je passie en ervaringen.
 • Ervaar de kernwaarden van judo: respect, moed, vriendschap, en de onophoudelijke zoektocht naar zelfverbetering.

Judo is meer dan een sport; het is een levenswijze die ons leert over discipline, respect, en de kracht van gemeenschap. Deze Master Class met Nuno Delgado is een unieke gelegenheid om niet alleen je judoskills te verfijnen maar ook om te groeien in je judoreis en deel uit te maken van iets dat groter is dan jezelf.

Dit evenement is volledig gratis, maar inschrijven is verplicht. Mis deze kans niet om zij aan zij te staan met een van judo’s grootste atleten. Reserveer je plek nu door een e-mail te sturen naar marnix@judogent.be.

We kijken uit naar een inspirerende avond vol judo, leren en gemeenschapsgevoel. Laten we samen onze judokennis en -passie verdiepen. Zie jullie op de mat!

#Judomasterclass #NunoDelgado #OpenBekersVanGent #JudoGent #LeerVanDeBeste 🥋🌟

🥋✨ Unique Opportunity: Free Master Class with Olympian Nuno Delgado! ✨🥋

Judokas of all ages and levels, seize this rare chance to learn from a true judo master! We are incredibly proud and excited to announce that during our 8th Open Cups of Ghent, Sensei Nuno Delgado, European Champion and Olympic medalist, will be giving an exclusive Master Class. 🌟

📅 Date: May 4, 2024
🕕 Time: 6:00 PM – 8:00 PM
📍 Location: Top Sports Hall in Ghent, Zuiderlaan 14, 9000 Ghent
💸 Price: FREE!

Nuno Delgado, who not only shone at the Sydney Olympics (2000) with a bronze medal but also conquered the European judo world with his technique and perseverance, will share his insights and experiences. This is your chance to learn from an athlete who has experienced judo at the highest levels and embodies the true spirit of judo.

Why attend this Master Class?

 • Learn from a judo legend who has stood on the world’s greatest sports stages.
 • Enhance your techniques and tactics with top-level advice and insights.
 • Meet judokas from all corners of the country and beyond, sharing your passion and experiences.
 • Experience the core values of judo: respect, courage, friendship, and the ceaseless pursuit of self-improvement.

Judo is more than a sport; it is a way of life that teaches us about discipline, respect, and the power of community. This Master Class with Nuno Delgado is a unique opportunity not just to refine your judo skills but also to grow in your judo journey and be part of something larger than yourself.

This event is completely free, but registration is required. Don’t miss this opportunity to stand side by side with one of judo’s greatest athletes. Reserve your spot now by sending an email to marnix@judogent.be.

We look forward to an inspiring evening full of judo, learning, and community spirit. Let’s deepen our judo knowledge and passion together. See you on the tatami!

#Judomasterclass #NunoDelgado #OpenCupsOfGhent #JudoGhent #LearnFromTheBest 🥋🌟

🥋✨ Opportunité Unique : Master Class Gratuite avec l’Olympien Nuno Delgado ! ✨🥋

Judokas de tous âges et de tous niveaux, saisissez cette chance rare d’apprendre auprès d’un véritable maître de judo ! Nous sommes incroyablement fiers et excités d’annoncer que lors de nos 8èmes Coupes Ouvertes de Gand, Sensei Nuno Delgado, Champion d’Europe et médaillé olympique, donnera une Master Class exclusive. 🌟

📅 Date : 4 mai 2024
🕕 Heure : 18h00 – 20h00
📍 Lieu : Salle de Sport de Haut Niveau à Gand, Zuiderlaan 14, 9000 Gand
💸 Prix : GRATUIT !

Nuno Delgado, qui a non seulement brillé aux Jeux Olympiques de Sydney (2000) avec une médaille de bronze mais a également conquis le monde du judo européen avec sa technique et sa persévérance, partagera ses insights et expériences. C’est votre chance d’apprendre auprès d’un athlète qui a vécu le judo au plus haut niveau et qui incarne le véritable esprit du judo.

Pourquoi assister à cette Master Class ?

 • Apprenez d’une légende du judo qui a foulé les plus grandes scènes sportives mondiales.
 • Améliorez vos techniques et tactiques avec des conseils et insights de haut niveau.
 • Rencontrez des judokas de tous les coins du pays et d’ailleurs, partageant votre passion et vos expériences.
 • Vivez les valeurs fondamentales du judo : respect, courage, amitié et la quête incessante d’amélioration de soi.

Le judo est plus qu’un sport ; c’est un mode de vie qui nous enseigne la discipline, le respect et la puissance de la communauté. Cette Master Class avec Nuno Delgado est une opportunité unique non seulement d’affiner vos compétences en judo mais aussi de grandir dans votre parcours judo et de faire partie de quelque chose de plus grand que vous.

Cet événement est totalement gratuit, mais l’inscription est obligatoire. Ne manquez pas cette occasion de vous tenir aux côtés de l’un des plus grands athlètes du judo. Réservez votre place maintenant en envoyant un email à marnix@judogent.be.

Nous attendons avec impatience une soirée inspirante pleine de judo, d’apprentissage et d’esprit communautaire. Approfondissons ensemble notre connaissance et notre passion pour le judo. Rendez-vous sur le tatami !

#MasterclassJudo #NunoDelgado #CoupesOuvertesDeGand #JudoGand #ApprendreDesMeilleurs 🥋🌟