Hallo iedereen,

 

A.s. donderdag tekent Judoclub Gent-Drongen de Panathlonverklaring. Met deze verklaring willen we aan iedereen officieel aantonen dat onze judoclub positieve waarden nastreeft in de jeugdsport. Voor het seizoen 2012 en 2013 verdienden we ook reeds het label van jeugdvriendelijke sportclub. Beide statuten zijn geen loze ‘labels’ maar zijn onderworpen aan strikte en concrete spelregels waarmee we binnen onze club rekening houden. Zo streven we dus een aantal positieve waarden actief na zoals : motorische vaardigheden, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld, sociale vaardigheden, het leren omgaan met winst en verlies, fairplay enz … . Daarnaast besteden we de nodige aandacht aan het vermijden van discriminatie en het beschermen van de kinderen.

 

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’ :

 

Alle kinderen hebben het recht

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

 

De voorzitter van Panathlon Vlaanderen, Paul Standaert, zal samen met ons nu donderdag 10 oktober om 20u, dit charter ondertekenen en overhandigen. U bent welkom om dit bij te wonen en enige uitleg over dit project te krijgen.

 

http://www.panathlonvlaanderen.be/node/10